DIGITAL MARKETING CENTER.Always Beyond

MOBILE MARKETING SERVICE

DIGITAL MARKETING CENTER

2Ways SMS and USSD Campaign

Cannes exclusive campaign

กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Watsons”

• กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “Cannes exclusive campaign at Watsons”

ของรางวัล

• กล่อง L’oreal Makeup Box Brush Set พร้อมผลิตภัณฑ์จาก ลอรีอัลเมคอัพ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 4 ครั้งๆละ 14 รางวัล รวม 56 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าสมาชิกบัตรวัตสันการ์ด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Watsons เฉพาะสาขาที่มีเคาเตอร์ ลอรีอัลปารีส เท่านั้น รับ 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการร่วมลุ้นของรางวัล

2. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

*ลูกค้าที่รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ต้องเป็นสมาชิกบัตรวัตสันการ์ดที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

รายละเอียดแคมเปญ

รูปแบบกิจกรรม :

2Way SMS

ระยะเวลา :

20 เมษายน - 21 มิถุนายน 2560

รายละเอียดทั้งหมด :

คลิกดูรายละเอียด