DIGITAL MARKETING CENTER.Always Beyond

Our Activity

Digital Marketing Center

มอบสมุดบันทึกความดี

มอบ “สมุดบันทึกความดี” ให้กับทางโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้เขียนบันทึกความดีของตนเองที่ได้ทำกับผู้อื่น และความดีของผู้อื่นที่ตนได้รับ ซึ่งสมุดบันทึกความดีนี้ จะทำให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้คุณค่าของคนรอบข้างมากขึ้น

Read More
blog post
blog post

มอบทุนการศึกษา

ทางคณะครู อาจารย์โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ตลอดจนทีมงานของชมรมบ้านแสงสว่างได้เห็นถึงความตั้งใจของเด็ก และได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในการสร้าง นิสัยที่ดีเพื่อเป็นคนคูณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

Read More

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2938 2355 , 08 9507 5515

Click to Email contacts