DIGITAL MARKETING CENTER.Always Beyond

ONLINE MARKETING SERVICE

DIGITAL MARKETING CENTER

ONLINE MARKETING SERVICE

WEBSITE

fully responsive

Website

ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสาระต่างๆ หรือคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถรับรู้ได้ง่ายผ่านทาง “เว็บไซต์” การที่ธุรกิจมีเว็บไซต์นั้นจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยิ่งมีคอนเทนท์ในเว็บไซต์ที่ดึงดูด คนเข้าถึงเว็บไซต์ก็ยิ่งมาก โอกาสในการเพิ่มยอดขายก็เพิ่มขึ้น แต่แนวทางของคอนเทนท์ภายในเว็บไซต์จำเป็นต้องมีความกึ่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการขององค์กร อีกทั้งยังต้องมี Keyword ที่สอดคล้องกับ Google อีกด้วย

ข้อดีของ Website

  • ผู้คนรู้จักสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • สินค้าเข้าถึงเป้าหมายรวดเร็ว
  • หาได้จาก Search engine
  • การบอกต่อที่รวดเร็ว

คนรู้จักสินค้าหรือบริการง่ายขึ้น ผ่าน Search Engine


ภายในคอนเทนท์ของเว็บไซต์ ต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ใช้เวลาในการอ่าน และต้องมี Keyword ที่ผู้ที่ต้องการค้นหาอยู่ภายในคอนเทนท์

blog post
blog post

สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว


รวมถึงสร้างแบรนด์ของธุรกิจบนเว็บไซต์ได้ง่าย เมื่อมีคอนเทนท์ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เข้าชมเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนหรือดูเป็น Hard sale จนเกินไป ทำให้เกิดความน่าสนใจและถูกพูดถึงได้ง่าย

เว็บไซต์ติดอันดับบน Google และเป็นที่รู้จักมากขึ้น


Keyword ที่อยู่ในคอนเทนท์นั้นสำคัญมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายมักนำ Keyword มาใช้ในการค้นหา เช่น ต้องการอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง กลุ่มเป้าหมายก็จะใช้คำว่า “อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง” ในการค้นหา เพราะฉะนั้น ภายในคอนเทนท์ในเว็บไซต์จำเป็นต้องมี Keyword นี้อยู่ด้วยเป็นต้น

blog post
blog post

การบอกต่อที่รวดเร็ว


เพราะปัจจุบันมีการแชร์บน Social Network ต่างๆ สามารถแชร์เว็บไซต์ให้คนรู้จัก มากขึ้น ยิ่งคอนเนท์ภายในเว็บ มีเนื้อหาที่โดนใจผู้อ่านมากเท่าไร โอกาสที่ถูกแชร์สู่โลก Social ก็มากขึ้น ซึ่งคอนเท้นท์นั้น อางอ้างอิงจากกระแสในขณะนั้นอยู่ก็ได้

ต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น


สามารถเชื่อมต่อเรากับลูกค้าได้ หากเพิ่มลูกเล่นเช่น Link ไปยัง Facebook, Instagram, Twitter หรือแหล่งโซเชียลที่องค์กรณ์มี หรือเพิ่ง Live chat เพื่อรองรับการถาม-ตอบของกลุ่มลูกค้า เพิ่มภาพลักษณ์ด้านบริการที่ดีให้กับองค์กร

blog post

Digital Marketing Center ช่วยคุณได้อย่างไร

what we do

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ (Website Design Responsive/ CSS3/ HTML5)รองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ


Website Analysis

วิเคราะห์โครงสร้างของ Website สำหรับรองรับ SEO
Content Analysis

วิเคราะห์ Content เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับการตลาดออนไลน์Analytics

วิเคราะห์ข้อมูลผู้เช้าเยี่ยมภายในเว็บไซต์ และพฤติกรรมการเข้าชม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2938 2355 , 08 9507 5515

Click to Email contacts